Навчально-виховний комплекс «Балтська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 - колегіум»


запам'ятати

 

Учнівське самоврядування

 Важливі умови плідної діяльності учнівського самоврядування

 

1.    Розуміння учнями й активом завдань, змісту і суті самоврядування;

2.          Вміння не лише бачити мету своєї діяльності, а й формувати її, визначати шляхи її реалізації;

3.          Вміння самостійно планувати, організовувати роботу,  координувати зусилля     різних ланок самоврядування, постійно здійснювати самоконтроль;

4.          Вміння прогнозувати, регулювати, аналізувати свою діяльність, об'єктивно її оцінювати;

5.          Постійні пошуки ефективних форм і методів діяльності органів самоврядування, творче використання в цій справі досвіду інших шкіл.

 

 

Учнівське с а м о в р я д у в а н н я –   демократизований спосіб життєдіяльності  учня

 

Розвиток учнівського самоврядування, участь у якому дає можливість учню вчитись бути організатором і виконавцем, глибше  проникатись відповідальністю за стан шкільних справ і за особистий вклад в них, приймати   на себе відповідальність за справу колективу,  сприяє його   громадянському становленню, духовному зростанню, розвитку лідерських, організаторських, творчих здібностей у суспільній роботі, ініціативи.

Персональна відповідальність за доручення, їх соціальна цінність  сприяють формуванню особистості, яка вміє робити вибір і приймати рішення, що можуть впливати на його життя, на життя інших людей.

Втілення в шкільне життя дійсно демократизованого учнівського самоврядування призводить до зміни у в і д н о ш е н н я х

- між вчителями і учнями в сторону

o   позитивної взаємодії,

o   взаєморозуміння,

o   поваги,

o   довіри;

 

- а  між учнями 

¨         дружби,,

¨         згуртованості,

¨         ініціативи.

 

Цінність учнівського самоврядування полягає в тому, що воно створює для кожного учня:

q  можливості включення в реформаторські процеси життєдіяльності школи, розвитку соціальних якостей;

 

q  засвоєння на практиці своїх прав та обов’язків, забезпечує захист прав учнів, осмисленню власної ролі у життєдіяльності свого колективу;

 

q  широкі можливості для самореалізації, розвитку здатності до самоаналізу та самовиховання;

 

q  орієнтує його на досягнення соціально корисної мети, індивідуальної і суспільної;

 

q  відвертає їх увагу від асоціальних форм поведінки.

 

Впроваджуючи інноваційні технології особистісно орієнтованого виховання педагогічні колективи особливу увагу приділяють  проблемам створення умов для:

·       забезпечення кожній дитині престижної позиції,

·       створення для нього ситуації успіху в справах,

·        самоствердження кожного учня в колективі,

·        широких контактів з однолітками.

          Забезпечений демократизм у самоврядуванні школярів не  сковує їх ініціативу, вони позбавлені дрібної опіки і нагляду. Учні реально беруть участь в управлінні справами школи, самі вирішують яким повинен бути  зміст їхнього життя, мають реальні права і несуть реальну відповідальність за свою роботу.

 

Вищий орган учнівського самоврядування

Вищим органом учнівського самоврядування в школі є загальні збори його членів або учнівська конференція.

У період   між загальними зборами діє виконавчий орган   учнівського самоврядування: учнівські комітети, ради президента ліцею та інше.

Учнівські збори бажано проводити не рідше, ніж два рази на рік:

- у вересні  -     завдання на новий навчальний рік,

        - у травні - звіт виконавчого органу учнівського самоврядування                                                                (учнівського комітету, ради гімназистів, учнівського парламенту та ін.) та його перевибори.

 

         Доцільно напередодні проведення звітно - виборних зборів провести з вчителями та учнями дебати, дискусії, ділові ігри з проблем учнівського самоврядування (модулі таких занять наводимо), допомогти учням у визначенні структури учнівського самоврядування, основних сфер діяльності та змісту роботи, прав і обов'язків членів виконавчого органу.

          Сьогодні кожна школа має право сама визначати структуру органів самоврядування. Для прикладу наводимо деякі структури учнівського самоврядування, що функціонують в школах нашого регіону. Вони були представлені учасники обласного етапу Всеукраїнського конкурсу на кращу модель учнівського самоврядування.

         При визначенні структури учнівського самоврядування свого закладу слід врахувати те, щоб вони не були громіздкими, а найкраще, якщо вони будуть гнучкими, рухливими і при цьому не зводитись  до якихось єдиних для всіх шкіл.

Діяльність органів

учнівського самоврядування

           Органи учнівського самоврядування забезпечують організаційну цілісність колективу, сприяють його згуртуванню, налагоджують спільну діяльність його членів, регулюють особисті стосунки, які виникають між учнями, підтримують нормальну робочу дисципліну, порядок, захищеність особистості.

Кількості членів виконавчого органу учнівського самоврядування та її доцільність визначається учнівським колективом  (в залежності від різновидності діяльності і кількості утворених комісій , центрів, відділів). Наявність у виконавчому органі учнівського самоврядування тих чи інших комісій залежить від :

- специфіки умов життєдіяльності школи;

- особливостей структури учнівського самоврядування, сфери діяльності, напрямків ( наприклад, може працювати бібліотечна комісія, комісія або сектор науково - технічної творчості, комісія етики та етикету і т.п.);

 - досвіду та традицій  учнівського самоврядування   навчального закладу;

-  рівня теоретико - методологічної і практичної підготовленості педагогічного колективу до консультативного педагогічного керівництва учнівським самоврядуванням у школі.

 

 

Основні завдання

органів учнівського самоврядування

 

¨           забезпечення і захист прав та інтересів учнів;

 

¨     забезпечення виконання учнями  Статуту навчального закладу, Правил внутрішнього розпорядку;

 

¨     сприяння створенню відповідних умов  для навчально-виховного процесу, режиму навчально - виховного процесу, спрямованого на збереження здоров’я його учасників;

 

¨           сприяння навчальній, науковій, творчій, спортивній діяльності учнів;

 

¨     створення   різноманітних   учнівських   гуртків,   товариств, об'єднань, клубів   за   інтересами;

 

¨           проведення наукових, творчих, спортивних заходів, свят;

 

¨     організація співробітництва з органами місцевого самоврядування громадськими організаціями, з учнями інших шкіл;

 

¨     сприяння профорієнтації учнів;

 

¨     сприяти становленню іміджу школи;

 

¨     сприяння проведенню серед учнів соціологічних досліджень.

 

Зміст діяльності

органів учнівського самоврядування

 

           Мніністерство внутрішніх справ.

Розробка Регламенту учнівського самоврядування, організація роботи клубів і гуртків правового напрямку, громадянського виховання. Організація стимулювання творчого самовдосконалення і самовиховання школярів. Організація обміну досвідом між класними колективами, круглих столів, дискусій, зустрічей . Організація нагляду за виконанням шкільного Регламенту, вимог режиму життєдіяльності школи.

         

           Міністерство освіти та науки.

Спрямовує роботу на виховання у кожного учня відповідальності за оволодіння знаннями з навчальних дисциплін. Здійснює контроль за успішністю учнів. Консультації учням, що не встигають. Спільно з вчителями проводить турніри, конкурси знавців з різних предметів, предметні олімпіади, вечори. Клуб “Пізнай і зрозумій себе”. Інтелектуальний клуб “Що? Де? Коли?”. Мала Академія Наук (МАН). Студія комп’ютерних ігор. Цикл ігор “Поле чудес”. Клуб “Літературна вітальня”.

 

          Трудовий центр.

Забезпечення контролю та підтримання санітарного стану шкільного приміщення та території школи. Трудові акції. Розробка документів бізнес-плану. Виставки ремесел. Організація екскурсій профорієнтаційного характеру. Діяльність гуртків “Флористика”, “Сучасне моделювання” (одяг, зачіски). Організація клубу “Милосердя”. Контролює стан  збереження шкільного майна.

 

        Міністерство(9-11 кл) та депутатська комісія (5-8кл) з питань духовності, культури та дозвілля.

Традиційні міжнародні, національні та загальношкільні свята. Організація змістовного дозвілля. Зв’язок з культурними центрами району, міста, області, країни. Екскурсії, культпоходи в театр, музеї, центри та інше. Філармонійні абонементи. Організація клубів “Музична вітальня”, “Поетична вітальня”, шкільні театри, дискотеки. Зустрічі з митцями, видатними людьми..

 

         Міністерство та депутатська комісія з питань  спорту, туризму та охорони здоров’я.

Організовує і проводить туристко-спортивну роботу. Спрямовує роботу на здоровий спосіб життя, захист здоров’я учнів, їх фізичне виховання.. Змагання, “козацькі забави”. Організація клубів “Спорт”, “Турист”, “Здоровий спосіб життя”, “Людина і природа”, Профільні загони ДЮП, ДПЮ, ЮІР. “Школа виживання”.

 

         Міністерство опіки та турботи. (волонтерський рух)

Здійснює організаційні заходи щодо опіки молодших школярів, соціально незахищених учнів. Є організатор турботи про людей похилого віку, ветеранів другої світової війни. Взаємодіють з педагогом-організатором, соціальним педагогом, комітетом ветеранів.

 

         Міністерство внутрішніх справ (Прес-центр.)

Організовує та здійснює художнє оформлення шкільного інтер’єру. Захист проектів “Інтер’єр моєї школи”. Організовує роботи прес-центру. Здійснює видавництво шкільної газети. Висвітлює шкільні традиції. Соціологічні дослідження. Створення банку інформацій. Клуби “Соціометр”, “Спілкування”, “Дебати”, фотостудія “Об’єктив”

Виконавчий орган учнівського самоврядування проводить засідання один раз на місяць; міністерства,  комісії - два рази на місяць.

 

 

 

Планування роботи

 

            Виконавчий загальношкільний орган учнівського самоврядування планує свою роботу на рік або півріччя орієнтовно за такими розділами :

 

І. Вступ (короткий аналіз роботи виконавчого органу учнівського самоврядування за минулий навчальний рік, завдання на новий).

 

II. Організаційна робота (визначення тематики загально шкільних  конференцій, класних зборів, планування навчання активу з окремих  питань у Школі "ЛІДЕР", організація гласності роботи: випуск газет,  радіопрограм та інше).

 

III. Засідання виконавчого органу учнівського самоврядування (тематика  засідань на кожний місяць).

 

IV. Робота комісій, секцій (плани кожної комісії).

В план роботи слід включати тільки ті справи шкільного колективу, які проводяться традиційно та в організації яких участь виконавчого органу об'єктивно необхідна, це: День знань, День заснування школи, робота по благоустрою пришкільної території, налагодження чергування по школі та класах, підготовка та проведення шкільних канікул та інше.

 

 

 

                                                               Студія „Лідер у тобі”

 

Мета студії: Формування таких нових якостей, як управлінське мислення, інтуїція, організаторська імпровізація, рефлексія, здатність об’єктивно оцінювати себе та інших.

 

Заняття 1

-       За ким у вогонь і в воду?

-       Що таке організаторські здібності?

-       Акомпанемент і мелодія організаторських якостей.

-       Індивідуальність організатора.

-   Тест “Чи є в тебе організаторські здібності?”

 

Завдання 2

-       Як організувати роботу?

-       Правила організації. Персональна відповідальність.

-       Почерк організатора. Стиль роботи лідера.

-       Самопрезентація лідера.

-       Тест “Твій стиль”.

 

Завдання 3

-       Гра в арсеналі лідера.

-       Ділові ігри “Вибори”, “Програма”, ”Перспектива”, “Лідер”, “Ромашка”.

 

Завдання 4

-       Гра в арсеналі лідера.

-       Ділова гра: “Школа, вчитель, учень”.

 

Завдання 5

-       Гра в арсеналі лідера.

-       Ділова гра: “Фірмовий стиль школи”.

 

Завдання 6

-       Гра в арсеналі лідера.

-       Розробка шкільної творчої програми “Особистість і подія року”.

 

Завдання 7

-       Колективне планування.

-       Творче лото. Бумеранг. Аукціон ідей. Абетка лідера.

 

Завдання 8

-       Стінна преса в системі учнівського самоврядування.

-       Стінна преса в життєдіяльності класного колективу.

-       Хто стоїть за газетою? Прес-центр у школі.

 

 

„Як самоорганізуватись”

Правила життя лідера

¨     Намагайтесь давати об’єктивну оцінку власним вчинкам і діям.

¨     Гідно сприймай критику на свою адресу.

¨     Виявляй ініціативу, докладай до будь-якої справи свої зусилля, думки, пропозиції.

¨     Давай поради, але тактовно, ненав’язливо.

¨     Будь уважним товаришем, вмій відповідати як за свої дії, вчинки, слова, так і друзів.

¨     Обов’язок лідера – створити умови, за яких кожен мав би шанс реалізувати себе.

¨     За роботою не забувай про відпочинок.

¨     Цінуй кожну годину, візьми за звичку щодня аналізувати, на що витрачено час.

¨     Будь винахідливим та кмітливим.

¨     Твори, фантазуй, сміливіше шукай шляхів вирішення проблеми.

¨     Прийняв рішення – виконуй!

¨     Доручив іншим – довіряй!

¨     Довіряючи – перевіряй!

¨     Перевіряючи – допомагай!

¨     Допомагаючи – не підміняй!

¨     Складай нові плани, прагни складніших завдань.

 

 

 

Календар лідера

Вересень

      Творча справа “Новий навчальний рік крокує по шкільній планеті”.

       Розвідка справ і друзів.

       Ділові ігри “Ромашка”, “Прес-центр у школі”, “Довідкове бюро шкільних проблем”, “Ми прогнозуємо своє завтра”, “Лідер”.

       Організаційні збори в класах  “Хто поведе за собою?”.

       Продуктивна гра “Програма”.

       Анкетування “Думаю, мрію, пропаную”.

       Захист творчих проектів “Наш клас у новому навчальному році”, “Наш клуб у новому навчальному році”.

       Оформлення шкільного хобі-вісника “Кожному – справа до душі”, класних прес-центрів.

       Презентація програм, проектів, які будуть реалізуватися в новому навчальному році.

       Проведення соціологічних досліджень “Твої інтереси”.

       Конкурс-огляд “Красу і затишок – шкільній оселі”.

       Організаційний збір (затвердження планів діяльності учнівського самоврядування і основних законів життя класних колективів).

 

Жовтень

       Презентація розважальних програм.

       Творче свято “Спасибі всім, хто людяності вчить, розумне сіє, добре, вічне”.

       Рейд “Класний прес-центр”.

       Круглий стіл “Учнівське самоврядування: сьогодні і завтра”.

       Ділова гра “Фірмовий стиль шкали”.

       Випуск інформаційного вісника “У дні шкільних канікул”.

       Акція “Наркотикам - ні”.

       Брифінг агентства “ШСН”.

       Проведення соціологічних досліджень “Ти і наркотик”.

 

Листопад

       Свято до Міжнародного дня толерантності (16 листопада)

       Загальношкільне свято вшанування відмінників.

       Захист новорічних програм.

       Аукціон ідей: кожен може сказати “Еврика!” (старт МАН).

       Акція “Добродійність” (збір речей для малозабезпечених сімей).

       Проведення соціологічних досліджень “Що ти знаєш про СНІД?”

 

Грудень

       Акція “Зупинити СНІД”.

       Шоу-програма “Новорічний серпантин”.

       Випуск інформаційного вісника “У дні шкільних канікул”.

       Акція “Новий Рік без самотності” (привітання з новим роком).

       Проведення соціальних досліджень “Які вони сучасні старшокласники?”.

       Підготовка зимової школи лідерів.

 

Січень

      Калейдоскоп творчих справ класних колективів за підсумками і півріччя.

      Презентація програм діяльності класних колективів у ІІ півріччі.

      Проведення соціальних досліджень “Демократизація шкільного життя: погляд учнів”.

 

Лютий

      Шоу-програма “X + Y = любов”.

      Свято народження таланту.

      Випуск інформаційного вісника “У дні шкільних канікул”. Вечір-зустріч з випускниками школи “Шкільні роки незабутні”.

 

Березень

      Шоу-програма “Сила + Грація”.

      Проведення соціологічних досліджень “Учнівське самоврядування: погляд учнів”.

      Весняна школа лідерів: ділові ігри “Ми прогнозуємо своє завтра”, “У кадрі – ми і наші друзі”.

      Творча гра “Міс лідер”.

 

Квітень

      Гумори на “з усмішкою в ХХІ століття”.

      Захист програм відпочинку для шкільного оздоровчого табору.

      Захист програми лідерів-організаторів “Подорож у літо”(лідерів, що працюватимуть у таборі).

 

Травень

      Творче свято “Останній дзвінок у школі лунає для нас”.

      Конференція “Як тебе не любити, Києве мій” (за підсумками історико-краєзнавчої експедиції “Сто чудес Києва”).

      Шоу-програма “Дочки-матері” (до Дня Матері).

      Фініш програми “Особистість і подія року”.

      Фестиваль учнівської преси “Проба пера”.

 

Червень

      Випускне свято “Від шкільного порогу

     ми йдемо у далекі світи”.