Навчально-виховний комплекс «Балтська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 - колегіум»


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

lorem
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Методична робота школи

КОНЦЕПТУАЛЬНА МЕТА реалізації моделі науково-методичної роботи - систематична колективна діяльність педагогічного колективу, спрямована на розробку моделі професійно компетентного педагога освітнього закладу нового типу та формування особистісного вектору розвитку професійної майстерності вчителя

ПРІОРИТЕТНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ  ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ:

·        створити інформаційне і програмно-методичне забезпечення процесу підвищення професійної майстерності вчителя та покращення якості надання освітніх послуг;

·        забезпечити умови для реалізації науково-методичної проблемної теми школи, району;

·         організувати впровадження та забезпечити необхідний супровід реалізації управлінсько-методичних проектів «Портфоліо вчителя», «Портфоліо учня», «Портфоліо школи», «Предметне портфоліо» тощо;

·        досягти оволодіння вчителями та широкого впровадження в навчально-виховний процес ефективних сучасних технологій особистісно-орієнтованого навчання, компетентнісного підходу та інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечить створення нового комунікативного простору, який буде зразком якісно нових стосунків "учитель-учень";

·        створити умови для формування, виявлення та поширення кращого педагогічного досвіду вчителів школи,  розвитку іміджологічної культури, зростання мотивації до постійного самовдосконалення та самореалізації.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

·        Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу

·        Формування методичної культури педагогічних працівників

·        Дослідно-експертна діяльність

·        Аналітико-моніторингова діяльність

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА МОЖЛИВОСТІ:

·        Наявність власної нормативної бази (Статут школи, Концепція розвитку закладу, Програма впровадження профільної освіти в школі, перспективний та річний плани роботи тощо).

·        Наявність необхідного науково-методичного, інформаційного, навчального та матеріально-технічного забезпечення.

·        Досвід реалізації шкільних інноваційних управлінських проектів.

·        Досвід участі у Всеукраїнських та міжнародних освітньо-культурних та громадських проектах.

·        Наявність досвідчених професійно компетентних навчальних і управлінських кадрів.

·        Досвід використання інформаційно-комунікаційних та проектних технологій у сфері навчання, виховання та управління

ПРОГНОЗОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

·        Підвищення професійного рівня педагогів та збільшення кількості творчих вчителів-новаторів.

·        Напрацювання рекомендацій та поширення досвіду з проблеми формування власного вектору професійного розвитку вчителя.

·        Програми і практичні розробки формування портфоліо вчителя за рівнями (вчитель-початківець, вчитель-практик, вчитель-новатор) та предметними напрямами (портфоліо вчителя початкових класів, портфоліо вчителя математики, вчителя іноземних мов тощо).

·        Функціонування  електронних портфоліо вчителів на сайті школи

·        Перехід взаємодії учасників освітнього процесу з режиму функціонування в режим розвитку.

·        Створення здорового мікроклімату в школі, сприятливих умов для навчання і виховання, співпраці вчителя і учнів.

·        Підвищення якості та ефективності навчально-виховного процесу в закладі.

·        Збільшення результативності участі учнів школи у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін, науково-дослідницьких та творчих конкурсах районного, обласного, національного та міжнародного рівнів.

·        Підготовка конкурентноспроможних та соціально-адаптивних випускників, здатних до постійного самовдосконалення та саморозвитку.

·        Підвищення рейтингу школи серед закладів міста та району.